SOLO DIVER SDI KURS NURKOWANIA WARTO NURKOWAĆ SAMODZIELNIE

ODWIECZNE TAK CZY NIE

SOLO DIVER TO NABYCIE DUŻYCH UMIEJĘTNOŚCI NURKOWYCH, KTÓRE UMOŻLIWIA SAMODZIELNE I BEZPIECZNE NURKOWANIE, ALE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ KONIECZNOŚCI.

CELEM KURSU SOLO DIVER SDI JEST

–POKAZANIE KORZYŚCI, ZAGROŻEŃ, JAK RÓWNIEŻ NAUKA WŁAŚCIWYCH PROCEDUR PODCZAS SAMODZIELNYCH NURKOWAŃ BEZ PARTNERA

– PO UKOŃCZENIU KURSU STUDENT BĘDZIE UMIAŁ WYKONAĆ SAMODZIELNIE I BEZPIECZNIE NURKOWANIE

WSTĘPNE WYMAGANIA OD KANDYDATA

 • UKOŃCZONE 18 LATPOSIADANIE STOPNIA ADVANCE LUB RÓWNOWAŻNY;ZALOGOWANE MIN. 100 NURKOWAŃAKTUALNE BADANIA LEKARSKIE;

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE MINIMUM:SPRZĘTOWE DO KURSU SOLO DIVER SDIPODSTAWOWY SPRZĘT NURKOWY SCUBA,

  DODATKOWY NIEZALEŻNY AUTOMAT;
  DODATKOWE NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO CZYNNIKA ODDECHOWEGO NP. : TWINSET, SIDEMOUNT,
  KOŁOWROTEK LUB SZPULKA,
  ZDUBLOWANE KOMPENSATORY PŁYWALNOŚCI;
  ODPOWIEDNI DO WARUNKÓW SKAFANDER NURKOWY;
  ZDUBLOWANE NARZĘDZIA TNĄCE; BOJKI DEKOMPRESYJNE I SYGNALIZACYJNE; KOŁOWROTKI DEKOMPRESYJNE I EKSPLORACYJNE;
  URZĄDZENIA DO NAWIGACJI PODWODNEJ;
  URZĄDZENIA DO SYGNALIZACJI POWIERZCHNIOWEJ NP. RAKIETY, FLARY.
  UWAGA!
  OCTOPUS NIE JEST TRAKTOWANY JAKO NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO CZYNNIKA ODDECHOWEGO

  CZAS TRWANIA KURSU JEST UZALEŻNIONY OD LICZBY UCZESTNIKÓW ORAZ ICH UMIEJĘTNOŚCI;

  WYMAGANE SĄ MIN. 4 NURKOWANIA O ŁĄCZNYM CZASIE MIN. 2 GODZ.;

  PLAN NURKOWY MUSI ZAWIERAĆ MAKSYMALNY CZAS BEZ DEKOMPRESYJNY, ORAZ EWENTUALNĄ PRZERWĘ POWIERZCHNIOWĄ.

  SOLO DIVER SDI

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SŁUCHACZ MUSI ZAPREZENTOWAĆ NA WODACH OTWARTYCH, ABY UZYSKAĆ LICENCJĘ.

  1. UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE.
  PŁYWANIE NON-STOP PO POWIERZCHNI NA DYSTANSIE 200M W PEŁNYM EKWIPUNKU NURKOWYM (WŁAŚCIWYM DLA LOKALNYCH WARUNKÓW)

  PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI NURKOWE
  UMIEJĘTNOŚCI AUTO RATOWNICTWA

  ZADEMONSTROWANIE WŁAŚCIWEGO PLANU NURKOWANIA

  ZNAJOMOŚĆ LIMITÓW OPARTYCH NA INDYWIDUALNYM ZUŻYCIU GAZU

  PRZEPROWADZENIE ZAPLANOWANEGO NURKOWANIA

  WŁAŚCIWE WYKONANIE ZAPLANOWANEGO NURKOWANIA PRZY ZACHOWANIU WSZYSTKICH WCZEŚNIEJ OKREŚLONYCH LIMITÓW.

  KONFIGURACJA SPRZĘTU WŁAŚCIWA DLA NURKOWAŃ SOLO

  UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA POWIETRZA

  WŁAŚCIWE ZANURZANIE ORAZ WYNURZANIE

  ODPOWIEDNIE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA PRZYSTANKÓW DEKOMPRESYJNYCH

  MONITOROWANIE SPRZĘTU DEKOMPRESYJNEGO TABELE, KOMPUTERY ITD.

  POSŁUGIWANIE SIĘ BOJKĄ DEKOMPRESYJNĄ

  NAWIGACJA Z UŻYCIEM KOMPASU

  UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA
  PŁETWONUREK UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH NURKOWAŃ
  DO GŁĘBOKOŚCI ZGODNEJ Z POSIADANYMI UPRAWNIENIAMI