Kurs nurkowania Dive Master SDI

Zapraszamy na kurs nurkowania Divemaster

Kurs prowadzi Course Director SDI z ponad 12 letnim stażem instruktorskim

Kurs SDI Divemaster został opracowany do rozwoju umiejętności i nabycia niezbędnej wiedzy, aby zostać przewodnikiem dla certyfikowanych nurków, podczas nurkowań w środowisku wód otwartych.
Wymagania wstępne kursanta:
Powinien mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat.
Posiadać uprawnienia:
Advanced Diver
Posiadać uprawnienia Rescue Diver.

Posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy
Mieć aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
Mieć minimalnie (40) potwierdzonych nurkowań.
Po ukończeniu kursu divemaster ma uprawnienia do:
Asystować aktywnemu Instruktorowi podczas zatwierdzonych kursów nurkowych.
Samodzielnie nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków
PO UKOŃCZENIU KURSU DIVEMASTER w Warszawie

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ z Nami SZKOLENIE NA KURSACH
ASYSTENT INSTRUKTOR TDI – 
TECHNIKAL DIVEMASTER TDI – 
Przebieg kursu kursant podczas kursu musi:
Poprowadzić minimalnie pięć (5) omówień przed/po nurkowaniu.
Przedstawić przygotowanie, planowanie i kontrolowanie podczas nurkowania i aktywności nurkowych.
Być przewodnikiem na minimalnie czterech (4) nurkowaniach w różnych miejscach i warunkach środowiskowych.
Czas trwania:
Minimalnie czterdzieści (40) godzin.
Podczas kursu musisz zaliczyć następujące ćwiczenia
Wymagania Kurs Divemaster SDI w Warszawie na wodach zamkniętych:
Ćwiczenia w kostiumie – Minimalny sprzęt: Maska, płetwy, fajka i dodatkowy sprzęt j, jeśli wymagany.
Przepłynięcie osiemset (800) metrów z maską, fajka i płetwami bez przerwy bez użycia rąk poniżej 17 minut.
Przepłynięcie czterystu (400) metrów po powierzchni bez przerwy dowolnym stylem, bez użycia pomocy pływackich poniżej 10 minut (okulary pływackie są dozwolone.)
Założenie sprzętu pod wodą:
Z pełnym sprzętem w rękach i zakręcona butlą, zanurzenie na około dwa i pół (2, 5) metra / osiem (8) stóp Odkręcenie butli, założenie maski, fajki i sprzętu nurkowego.
Powolne wynurzenie ze sprzętem i maską opróżnioną z wody
Ćwiczenia nurkowe – Minimalny sprzęt: cały sprzęt wymagany dla Divemastera
W wodzie, transport innego nurka w pełnym sprzęcie szybkim tempem przez cztery (4) minuty
Zademonstrowanie satysfakcjonująco kompletnego scenariusza ratowniczego
Podwodne ćwiczenia z i bez maski
Przepłynięcie w pełnym sprzętem po powierzchni 100 metrów oddychając z fajki
Wydobycie nurka, symulującego utratę przytomności, z głębokości (nie większej niż 6 metrów / 20 stóp).
Na powierzchni przepłyniecie z nim powyżej 100 m w czasie krótszym niż 4 minuty
Ćwiczenia kurs Divemaster SDI Warszawa na wodach zamkniętych i otwartych:
Przygotowanie i planowanie
Omówienie przed i po ćwiczeniach
Kontrola grupy
Wykrycie i rozpoznanie problemu
Montaż i demontaż sprzętu
Sprawdzenie sprzętu
Wejścia-Wyjścia z wody
Prawidłowe wyważenie i kontrola pływalności
Przedmuchanie fajki
Odnalezienie automatu
Kontrolowane zanurzenie i wynurzenie
Pływanie pod wodą – dobra pływalność bez kontaktu z dnem
Opróżnianie maski z wody
Techniki systemu partnerskiego
Zdjęcie i założenie balastu
Sytuacja braku powietrza
Opieka i konserwacja sprzętu
Ocena umiejętności nawigacji zarówno naturalnej jak i za pomocą kompasu
Po pomyślnym ukończeniu nurkowań – kursanci muszą wypełnić logbooki i Instruktor musi potwierdzić wpisane nurkowania.
Instruktorzy są zobowiązani do oceny następujących umiejętności:
Wymagania Kurs Divemaster SDI Warszawa w wodach otwartych:
Dziesięć (10) nurkowań w wodach otwartych trwające dłużej niż dwadzieścia (20) minut każde.
Nurkowania szkoleniowe nie mogą przekraczać czterdziestu (40) metrów.
Zademonstrowanie uprawnionemu i aktywnemu Instruktorowi w wodach otwartych przygotowania, planowania, kontroli grupy i rozwiązywania problemów przez co najmniej trzy (3) nurkowaniach w wodach otwartych dla czynności wymienionych poniżej.
Kursanci muszą zademonstrować wszystkie ćwiczenia wymagane na poprzednich kursach na
poziomie Divemastera w sprzęcie przewodnika.
Kursant musi satysfakcjonująco napisać egzamin Divemastera co najmniej 80% lub więcej poprawnych odpowiedzi i z 100% zrozumieniem.
Wypełnienie wszystkich wymagań w wodzie
Zademonstrowanie uprawnionemu i aktywnemu Instruktorowi zdolności do rozwiązywania w wodzie i poza wodą problemów nurkowych
Zademonstrowanie dojrzałego i rozsądnie brzmiącego planu i wykonania nurkowania
CENA KURSU ze wszystkim 2200zł + po kursie wnoszona przez DM opłata członkowska roczna do SDI 420zł
tel. kont. 508477622