Kurs specjalizacja Deep Diver

 

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Diver.

Skończyłeś kurs OWD, nurkujesz już od jakiegoś czasu i poczułeś potrzebę zobaczyć co jest głębiej.
Nie chcesz już dłużej zmieniać planu nurkowego twoich znajomych którzy posiadają uprawnienia Deep Diver i chcesz razem z nimi obejrzeć jakiś wrak leżący na głębokością poza obecnym twoim zakresem uprawnień.
Ten kurs jest skierowany właśnie dla Ciebie.
Po ukończeniu kursu deep diver, będziesz posiadał wiedzę umiejętności oraz uprawnienia do nurkowania do maksymalnej głębokości nie większej niż sto trzydzieści (130) stóp (40 metrów).

Wymagania wstępne, musisz posiadać minimum


Uprawnienia nurkowe stopień Open Water Diver SDI lub równoważne
Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat, lub dziesięć (10) lat za pozwoleniem rodziców.

Podczas kursu Deep Diver wykonasz minimum 2 głębokie nurkowania

Nurkowie w wieku od 10 do 14 lat nie mogą przekraczać głębokości 21m / 70 stóp. Ten kurs może być połączony z specjalizacją Computer Diver (i tylko z tą specjalizacją), jeśli Instruktor zdecydował się tak zrobić.

Jesteś zainteresowany kursem

skontaktuj sie z Nami

tel. kont. 508477622