– Assistant Instructor Kurs – Asystent Instruktora

 Kurs Asystent Instruktora skierowanych jest do każdego kto lubi wyzwania, chce pracować w branży nurkowej idealnie przygotowuje do kursu instruktora nurkowania.

Kwalifikacje absolwentów Asystent Instruktora

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:
Nauczać i certyfikować kursantów na kursie Skin Diver.
Przeprowadzić kurs Inactive Diver / Refresher.
Przeprowadzić powtórzenie wiadomości na kursie Open Water Scuba Diver pod przewodnictwem aktywnego Instruktora.
Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych
Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków 
Przewodzić na nurkowaniach 3 & 4 na kursie Open Water diver pod pośrednim nadzorem tak długo aż wszystkie ćwiczenia zostaną ocenione przez Instruktora
Nauczać na zatwierdzonych specjalizacjach po uzyskaniu przeszkolenia z tych specjalizacji.

Wymagania wstępne dla kursanta Asystent Instruktora

Kursant musi mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat.
Być uprawnionym Divemasterem.
Posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy
Mieć aktualne badania lekarskie
Mieć minimalnie czterdzieści (60) potwierdzonych nurkowań.
Posiadać minimalny sprzęt instruktorski, zdefiniowany w standardach kursów przewodników.

Wymagane ćwiczenia podczas kursu Asystent Instruktora

 

Kursant musi przeprowadzić jedną prezentację na każdym kursie, w którym asystuje pod bezpośrednim nadzorem aktywnego instruktora.
Zademonstrowanie dojrzałego i rozsądnie brzmiącego planu i wykonania nurkowania.
Założenie sprzętu pod wodą
Z pełnym sprzętem w rękach i zakręcona butlą, zanurzenie na około dwa i pół (2, 5) metra / osiem (8) stóp
Odkręcenie butli, założenie maski, fajki i sprzętu nurkowego Powolne wynurzenie ze sprzętem i maską opróżnioną z wody 
Przepłyniecie czterystu (400) metrów po powierzchni bez przerwy dowolnym stylem, bez użycia pomocy pływackich poniżej 10 minut
Przepłynięcie osiemset (800) metrów z maską, fajka i płetwami bez przerwy bez użycia rąk poniżej 17 minut
Przedstawienie sumarycznie sześćdziesięciu (60) potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych do czasu wydania uprawnień
Wydobycie nurka, symulującego utratę przytomności, z głębokości (nie większej niż 6 metrów. 
Na powierzchni przepłyniecie z nim powyżej 100 m w czasie krótszym niż 4 minuty
Zademonstrowanie wszystkich ćwiczeń w wodach otwartych na poziomie instruktorskim.
Napisanie egzaminu Asystenta Instruktora SDI z co najmniej 75% lub więcej poprawnych odpowiedzi i z 100% zrozumieniem.

Struktura i czas trwania kursu Assistant Instructor
Kursant musi asystować aktywnemu instruktorowi w poniższych zajęciach:
Kursant musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach w wodach zamkniętych i wodach otwartych:
Jeden (1) kompletny kurs Open Water Scuba Diver.
Jedna (1) ograniczona prezentacja na zajęciach teoretycznych.
Jedne (1) ograniczone zajęcia w wodach zamkniętych.
Jedne (1) ograniczone zajęcia w wodach otwartych.
Czterech (4) kursach specjalizacyjnych.
Jeden (1) kurs ratowniczy.

Czas trwania:
Minimalnie siedemdziesiąt (70) godzin.
Nie więcej niż trzydzieści (30) godzin może być zaliczone z kursu Divemastera.

Wymagane ćwiczenia kursu Asystent Instruktora

Kursant musi przeprowadzić jedną prezentację na każdym kursie, w którym asystuje pod bezpośrednim nadzorem aktywnego instruktora.
Zademonstrowanie dojrzałego i rozsądnie brzmiącego planu i wykonania nurkowania.
Założenie sprzętu pod wodą
Z pełnym sprzętem w rękach i zakręcona butlą, zanurzenie na około dwa i pół (2, 5) metra / osiem (8) stóp
Odkręcenie butli, założenie maski, fajki i sprzętu nurkowego Powolne wynurzenie ze sprzętem i maską opróżnioną z wody
Przepłyniecie czterystu (400) metrów po powierzchni bez przerwy dowolnym stylem, bez użycia pomocy pływackich poniżej 10 minut
Przepłynięcie osiemset (800) metrów z maską, fajka i płetwami bez przerwy bez użycia rąk poniżej 17 minut
Przedstawienie sumarycznie sześćdziesięciu (60) potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych do czasu wydania uprawnień
Wydobycie nurka, symulującego utratę przytomności, z głębokości (nie większej niż 6 metrów.
Na powierzchni przepłyniecie z nim powyżej 100 m w czasie krótszym niż 4 minuty
Zademonstrowanie wszystkich ćwiczeń w wodach otwartych na poziomie instruktorskim.
Napisanie egzaminu Asystenta Instruktora SDI z co najmniej 75% lub więcej poprawnych odpowiedzi i z 100% zrozumieniem.

CENA KURSU Asystent Instruktora 2500

 

po ukończeniu kursy możesz zapisać sie na kurs
Technikal Divemaster TDI
Instruktora nurkowania

tel. kont. 508477622