Inactive Diver refresh

Inactive Diver refresh  program przeznaczony jest do uaktualnienia i odświeżenia wiedzy i umiejętności nieaktywnego nurka. Aby uczestniczyć w kursie Inactive Diver zainteresowany musi przedstawić uprawnienia nurkowe.

Po pomyślnym ukończeniu kursu Inactive Diver refresh, absolwenci mogą:

  1. Uczestniczyć w programie Advanced Diver lub Kursach specjalizacyjnych w zależności od wcześniej uzyskanych uprawnień.
    Nurkować bez bezpośredniego nadzoru instruktora.

    Do wykonania w wodzie podczas kursu Inactive Diver refresh

    :Jedno (1) nurkowanie wymagane, drugie nurkowanie jest opcjonalne.

Podczas zajęć omówione zostaną następujące tematy:

Planowanie nurkowania
Techniki wyrównywania ciśnienia.
Znaki komunikacyjne.
Problem nadmiernego rozszerzenia płuc.
Powtórzenie obsługi komputera nurkowego.
Zmontowanie sprzętu nurkowego.
Dopasowanie balastu / zabezpieczenie maski przed parowaniem.
Założenie sprzętu nurkowego.
Odpowiedni sposób wejścia w zależności od warunków miejsca nurkowego.
Kontrolowane zanurzenie.
Kontrola komputera, jeśli jest używany.
Opróżnianie z wody automatu oddechowego.
Odszukanie automatu oddechowego.
Opróżnianie maski z wody.
Użycie płetw.
Kontrola pływalności – Zawis (utrzymanie pływalności w bezruchu).
Podwodna wycieczka.
Sprawdzenie komputera.
Kontrolowane wynurzenie – wykorzystanie komputera.
Wyjście.
Demontaż sprzętu nurkowego.
Zapisanie nurkowania.

Aby pomyślnie zakończyć kurs Inactive Diver refresh, uczestnik musi:
Zademonstrować dojrzałe i rozsądne planowanie i wykonanie nurkowania.
Wykonać wszystkie wymagania w wodach otwartych bezpiecznie i sprawnie.

po kursie instruktor dokona wpisu w logbook-u

CENA KURSU Inactive Diver refresh

opcja 1/1 249zł

opcja w grupie 129zł 

tel. kont. 508477622