Pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje.

Jaki system szkolenia, na swój pierwszy kurs nurkowy wybrać ?

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, każdego początkującego płetwonurka, jaki system szkolenia nurkowego, na swój pierwszy kurs nurkowy wybrać.

Pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje.

Każdy z nas przed rozpoczęciem nauki nurkowania stanął przed dylematem wyboru organizacji / federacji nurkowej odpowiedniego do odbycia swojego pierwszego kursu nurkowania.

Wydawać by się mogło, że nie będzie to łatwa decyzja. Każdy chce być wyszkolony jak najlepiej. Wszak woda nie jest naszym naturalnym środowiskiem, nie mamy skrzeli, każdy normalny człowiek czuje respekt przed wodą. Dlatego chce być jak najlepiej wyszkolony i przygotowany do samodzielnego nurkowania.
Na forach związanych z nurkowaniem padają odmienne opinie, każdy z nurków poleca organizacje, w której sam odbył szkolenie, jako te w których warto sie szkolić.

Pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje

W tym miejscu musimy podać ważną informację, nie szkoli federacja tylko instruktor.

Ważne zatem wybierać takie szkoły, które zagwarantują nam bardziej indywidualne podejście do kursanta, odradzamy zatem duże szkoły, w których szkoli sie na ilość nie na jakość.
W takich dużych szkołach trafimy na przypadkowych instruktorów.

Dostępnych mamy kilka międzynarodowych federacji specjalizujących się w szkoleniu nurków rekreacyjnych na każdym poziomie.

 Wszystkie federacje uczą nurkować od podstaw, a modele szkoleniowe są bardzo do siebie zbliżone.

 Uprawnienia wydawane przez wszystkie organizacje szkolące w Polsce są rozpoznawalne i honorowane na całym świecie we wszystkich bazach nurkowych.

Pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje

Nie prawdą jest zdanie, że tylko certyfikat Padi jest rozpoznawalny na całym świecie.

Prawda jest taka, że certyfikaty wszystkich organizacji nurkowych są honorowane na całym świecie w równym stopniu.

Co najważniejsze wybór organizacji pierwszego kursu nurkowania OWD, w jednej z federacji nie skazuje nas na odbywanie kolejnych szkoleń zaawansowanych w tej samej federacji. Na każdym etapie kariery nurka kolejne szkolenia zaawansowane i specjalizacje nurkowe odbywać możemy w różnych organizacjach.
Wszystkie organizacje wzajemnie honorują uprawnienia nurkowe, uprawniają one do odbywania kolejnych szkoleń na wyższych poziomach.
Nie ma zatem żadnych przeszkód, by kursy np. zaawansowane kursy techniczne odbyć w federacji specjalizującej sie w takich kursach nurkowych.

Pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje

 Reasumując, nie ma znaczenia organizacja w której odbędziemy swoje pierwsze szkolenie nurkowe. Najważniejsze będzie to żeby nasz instruktor szkolił nas od samego początku do końca kursu, co zagwarantuje nam wysoką jakość szkolenia.
Wybierajmy w pierwszej kolejności instruktora nie federację.

Przegląd rekreacyjnych organizacji nurkowych

pierwszy kurs nurkowania wybieramy federacje

SDI/ TDI

(SCUBA DIVING INTERNATIONAL / TECHNICAL DIVING

INTERNATIONAL)

SDI jest organizacją, która została powołana

przez TDI (TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL)

do opracowania nowych

rekreacyjnych standardów szkoleniowych.

SDI z nowo opracowanymi standardami szkoleniowymi oficjalnie rozpoczęła

działalność na rynku

Amerykańskim w połowie 1999 r.

Do Europy SDI trafiła z początkiem 2000 r.

SDI odróżnia się od innych organizacji tym, że wprowadziła do szkolenia

rekreacyjnego pewne

sprawdzone elementy z nurkowania

technicznego, jak również utworzyła jedyny w swoim rodzaju program szkolenia

“SOLO DIVING”

dla

nurków rekreacyjnych.

Będąc członkiem SDI, można w sposób uproszczony “przejść” do TDI,

jak również odwrotnie.

Wynika to

z faktu, iż praktycznie SDI iTDI jest jedną i tą samą organizacją,

w której SDI odpowiada za program szkolenia rekreacyjnego

,a TDI technicznego.

www.tdisdi.com

PADI (Professional Association of Diving Instructors)

PADI (Profesjonalne Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania) zostało założone w

1967 roku przez Johna Crowina i Ralpha Ericsona w Stanach Zjednoczonych.

Dosyć późno z kolei wprowadzono nurkowania z mieszankami nitroxowymi.

Organizacja szybko opanowała rynek nurkowy.

Kolejne centra przystępowały do PADI, ponieważ firma bardzo intensywnie promuje nurkowanie jako sport dostępny dla każdego.

Obserwując uważnie zmieniający się rynek PADI wkroczyło ostatnio

również na rynek szkoleń technicznych i nurkowań trimixowych.

www.padi.com

NAUI (The National Association of Underwater Instructors)

NAUI (Narodowe Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania) powstało w 1961 r. w stanie Kalifornia jako

organizacja non-profit. Założyciele (m.in. Al Tillman – ówczesny dyrektor wydziału sportu w Zarządzie

Parków i Rekreacji stanu Kalifornia) organizacji chcieli stworzyć system szkoleń dla nurków

rekreacyjnych, który zapewni im bezpieczeństwo pod wodą, ponieważ ludzie nurkowali ze świeżo

skonstruowanym sprzętem bez żadnej wiedzy na ten temat. W latach 70-tych NAUI zaczęło rozszerzać

swoją działalność na inne kraje, m.in. Kanadę i Japonię. Do roku 1989 NAUI wyszkoliło 12 000

instruktorów. W latach 90-tych organizacja dostrzegła potrzebę szybszego rozwoju i wsparcia

marketingowego swoich instruktorów. Powołano sieć dwudziestu centrów serwisowych, a ostatecznie

NAUI zostało przekształcone w organizację międzynarodową. Dopiero w 2001 roku zakończono proces

przekształceń i wydano zintegrowany system szkoleniowo – treningowy dla nurków, jako obowiązujący

standard. Hasłem NAUI jest „Bezpieczne nurkowanie przez edukację”.

NAUI WORDWILDE SCUBA

SSI (Scuba Schools International)

SSI powstała w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Ideą, która przyświecała twórcom było

ukierunkowanie szkolenia na klienta i zaoferowanie pełnej obsługi nurkowej, szkoleń, sprzedaży sprzętu,

podnoszenia kwalifikacji. Aby uzyskać pozycję na rynku w 1999 r. nastąpiło połączenie SSI z National

Association of Scuba Diving Schools (NASDS), które miało większe doświadczenie w działaniach

marketingowych. SSI wymaga, aby instruktorzy jej organizacji działali tylko w autoryzowanych przez SSI

centrach nurkowych i kładzie duży nacisk na wspieranie swoich dealerów. SSI działa na całym świecie

poprzez swoje przedstawicielstwa regionalne.

System szkolenia jest zbliżony do innych systemów anglosaskich. Standardy szkolenia są jasno

opracowane i obowiązują na całym świecie. Przywiązanie instruktorów do centrów SSI ma zapewniać

przestrzeganie standardów. Materiały szkoleniowe składają się z książek oraz filmów instruktażowych.

Program szkolenia, zgodnie z filozofią, obejmuje również informacje o tym jak wybrać sprzęt do

nurkowania. W Polsce wyszkolonych zostało około 100 instruktorów SSI.

www.ssi-polska.com

IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers)

 

IANTD (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nurków Nitroxowych i Technicznych)

powstało w 1991 r. Jako

pierwsze wprowadziło do nurkowania sportowego nitrox, a później trimix. Z założenia

jest to organizacja

o orientacji technicznej i szkolenie prowadzone jest według takich standardów ze

szczególnym

naciskiem na dobre opanowanie techniki nurkowej oraz radzenia sobie ze stresem.

Celem nadrzędnym

jest zminimalizowanie ryzyka wypadku nurkowego. Zajęcia obejmują m.in. poprawną

konfigurację

sprzętu wg standardów IANTD, psychologiczne aspekty nurkowania, planowanie

nurkowań, radzenie

sobie ze stresem, oraz naukę nurkowania oczywiście. Wymagania sprzętowe są tutaj

większe niż w

przypadku innych organizacji, jak również sam program podstawowego szkolenia jest

znacznie

rozbudowany.

www.iantd.pl

HSA (Handicapped Scuba Association)

HSA – Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych –

to największa organizacja szkoląca osoby niepełnosprawne.

Założona w Stanach Zjednoczonych w 1981 r.

organizacja non-profit opracowała standardy szkolenia osób niepełnosprawnych,

stosowane obecnie na całym świecie.

Certyfikaty HSA uznawane są we wszystkich centrach nurkowych.

HSA obecne jest w 45 krajach i posiada ponad 1700 instruktorów.

www.hsascuba.com