LEGALIZACJA PRZEGLĄD CZYSZCZENIE BUTLI NURKOWYCH

ZGODNIE Z NORMAMI
PN-EN 1968:2002(U);
PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U);
PN-EN 1802:2002(U)
PN-EN 1803:2002 (U);
PN-EN ISO 11623:2002(U)

ORAZ PROCEDURĄ

PS-01/35 URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

BUTLE NURKOWE NALEŻY PODDAWAĆ OKRESOWEMU BADANIU CO:

2 LATA PŁASZCZE BUTLE STALOWE, ALUMINIOWE I KOMPOZYTOWE Z WKŁADKĄ STALOWĄ,

5 LAT PŁASZCZE BUTLE KOMPOZYTOWE Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ,
NIEMETALICZNĄ LUB BEZ WKŁADKI
.
NOWE BUTLE ZAKUPIONE ZARÓWNO ZA GRANICĄ JAK I W KRAJU KTÓRE NIE POSIADAJĄ WYBITEJ DATY NASTĘPNEGO BADANIA MOGĄ BYĆ UŻYWANE BEZ BADANIA UDT PRZEZ OKRES:

2 LAT OD DATY PRODUKCJI BUTLE STALOWE, ALUMINIOWE I KOMPOZYTOWE Z WKŁADKA STALOWĄ
,
5 LAT OD DATY PRODUKCJI BUTLE KOMPOZYTOWE Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ, NIEMETALICZNĄ LUB BEZ WKŁADKI,

POD WARUNKIEM, ŻE NA BUTLI WYBITY JEST ZNAK CE JEST ON TRAKTOWANY NA RÓWNI Z WAŻNYM BADANIEM TECHNICZNYM W PL.

PO TYM CZASIE BUTLE NALEŻY PODDAĆ KOLEJNEMU BADANIU.

BUTLE NURKOWE, KTÓRE UZYSKAŁY BADANIE DOPUSZCZENIE UDT PRZED WEJŚCIEM W/W PRZEPISÓW
MOGĄ BYĆ EKSPLOATOWANE
– BADANIE TO ZACHOWUJE SWOJĄ WAŻNOŚĆ DO DATY WYBITEJ PRZEZ UDT NA KIELICHU BUTLI.

BUTLE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ WYBITEGO ZNAKU CE – MUSZĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UZYSKAĆ ATEST UDT PRZED ICH UŻYWANIEM NA TERENIE EU.

CHCESZ OKRESOWO ZALEGALIZOWAĆ SWOJE BUTLE

ZAPRASZAMY DO PRZEPROWADZENIA
ATESTU U NAS.

KOSZT LEGALIZACJI – 90ZŁ

WRAZ Z CZYSZCZENIEM BUTLI: 150 ZŁ