Metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Kwestia metod wyrównania ciśnienia ucha środkowego wiele razy była tematem wpisów na różnych stronach związanych z tematyką nurkową.
Ponieważ nasi kursanci wiele razy prosili nas o wpis o metodach wyrównania ciśnienia ucha na naszym BLOGU, postanowiliśmy napisać ten artykuł.

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Poniżej zatem podpowiemy Wam jak naszym zdaniem skutecznie i w łatwy sposób poradzić sobie z wyrównaniem ciśnienia w uchu podczas zanurzania się.

Przedstawimy Ci kilka metod wyrównywania ciśnienia takich jak:

Frenzel’a,

Valsalvy

Toynbee’a

 Lowry’a

Podczas kursu nurkowania OWD- na zajęciach basenowych i na wykładach teoretycznych

dowiedziałeś się, o potrzebie wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym.

Proces i potrzeba wyrównania ciśnienia w skrócie wygląda tak podczas zanurzenia następuje zmiana ciśnienia zewnętrznego w wyniku czego powstaje nacisk na błonę bębenkową.

Dowidziałeś się, że  najwięcej urazów barotraum ucha środkowego zdarza się podczas pierwszych nurkowań na płytkiej wodzie. Uraz ciśnieniowy w konsekwencji może doprowadzić do czasowej utraty słuchu, ale też innych komplikacji laryngologicznych.

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

URAZY CIŚNIENIOWE UCHA, OPISZEMY SZCZEGÓŁOWO
W POŚCIE DOTYCZĄCYM BAROTRAUM

Jak unikać urazów ciśnieniowych ucha.
Nie nurkuj w stanach zapalnych powodujących niedrożność górnych dróg oddechowych i stanach zapalnych ucha.
Opanuj opisane przez nas techniki wyrównywania ciśnienia.

Wyrównuj ciśnienie podczas zanurzania już od powierzchni wody nie rób tego na siłę.

Proces wyrównywania ciśnienia w uszach nie jest naturalną zdolnością człowieka, dlatego powstała potrzeba wyrobienia sobie tej umiejętności i wyrobienia nawyku związanego z wyrównaniem ciśnienia ucha środkowego.

Jak nabyć odpowiednie techniki metody wyrównania ciśnienia ucho wewnętrzne.

Zanim dojdziemy do zapoznania Was z technikami metodami wyrównania ciśnienia ucha wewnętrznego.
Musisz poznać budowę  ucha. Ucho składa się z ucha wewnętrznego, ucha środkowego i ucha zewnętrznego.

cytat ucho-  www.wikipedia.pl

“*UCHO ZEWNĘTRZNE
WYCHWYTUJE FALE DŹWIĘKOWE, WZMACNIA JE I KIERUJE NA BŁONĘ BĘBENKOWĄ.
SKŁADA SIĘ Z MAŁŻOWINY USZNEJ, PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO I POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ BŁONY BĘBENKOWEJ.

MAŁŻOWINA USZNA – TO FAŁD SKÓRNY ROZPIĘTY NA ELASTYCZNYM RUSZTOWANIU Z TKANKI CHRZĘSTNEJ.
JEJ KSZTAŁT JEST PRZYSTOSOWANY DO ZBIERANIA FAL DŹWIĘKOWYCH I KIEROWANIA ICH DO PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO.

PRZEWÓD SŁUCHOWY ZEWNĘTRZNY – KANAŁ DOPROWADZAJĄCY FALE DŹWIĘKOWE DO BŁONY BĘBENKOWEJ, O DŁUGOŚCI OK. 26-30mm I ŚREDNICY OK. 7mm.
JEST ON ZBUDOWANY Z TKANKI CHRZĘSTNEJ ORAZ KOSTNEJ, KTÓRE DZIELĄ KANAŁ SŁUCHOWY ZEWNĘTRZNY W STOSUNKU 1:2.
metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

UCHO ŚRODKOWE
– NIEWIELKA PRZESTRZEŃ W CZASZCE WYPEŁNIONA POWIETRZEM, WCHODZĄCA W SKŁAD UCHA. JEGO ZADANIEM JEST MECHANICZNE WZMOCNIENIE I DOPROWADZENIE FAL DŹWIĘKOWYCH DO UCHA WEWNĘTRZNEGO (POPRZEZ OKIENKO OWALNE).
CZĘŚĆ DRGAŃ PRZECHODZI TEŻ BEZPOŚREDNIO NA OKIENKO OKRĄGŁE.
W SKŁAD UCHA ŚRODKOWEGO WCHODZI
BŁONA BĘBENKOWA,
JAMA BĘBENKOWA Z TRZEMA KOSTECZKAMI SŁUCHOWYMI
ORAZ TRĄBKA EUSTACHIUSZA,
A TAKŻE POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA OKIENKA OWALNEGO.
BŁONA BĘBENKOWA – BŁONA ODDZIELAJĄCA PRZEWÓD SŁUCHOWY ZEWNĘTRZNY OD UCHA ŚRODKOWEGO, ZAMIENIA FALE DŹWIĘKOWE W DRGANIA MECHANICZNE, POBUDZAJĄC KOSTECZKI SŁUCHOWE.
JAMA BĘBENKOWA – PRZESTRZEŃ POWIETRZNA ZAWIERAJĄCA TRZY KOSTECZKI SŁUCHOWE, MIĘŚNIE UCHA ŚRODKOWEGO ORAZ PRZEBIEGAJĄCE W TEJ OKOLICY NACZYNIA I NERWY.
TRZY KOSTECZKI SŁUCHOWE – MŁOTECZEK, KOWADEŁKO, STRZEMIĄCZKO. MŁOTECZEK Z JEDNEJ STRONY ŁĄCZY SIĘ Z BŁONĄ BĘBENKOWĄ, A Z DRUGIEJ STRONY ŁĄCZY SIĘ Z KOWADEŁKIEM, KOWADEŁKO ZE STRZEMIĄCZKIEM, A ONO Z KOLEI ŁĄCZY SIĘ Z BŁONĄ OKIENKA OWALNEGO.
ICH ZADANIEM JEST WZMOCNIENIE DRGAŃ BŁONY BĘBENKOWEJ I DOPROWADZENIE ICH DO UCHA WEWNĘTRZNEGO. KOSTECZKI SŁUCHOWE SĄ NAJMNIEJSZYMI KOŚĆMI ORGANIZMU LUDZKIEGO.

TRĄBKA SŁUCHOWA (TRĄBKA EUSTACHIUSZA) – KANAŁ ŁĄCZĄCY UCHO ŚRODKOWE Z GARDŁEM, O DŁUGOŚCI OK. 35mm.
NORMALNIE OTWARTA JEST JEDYNIE WĄSKA CZĘŚĆ, ALE JEJ PRZEKRÓJ MOŻE SIĘ ZWIĘKSZAĆ W CELU WYRÓWNANIA CIŚNIENIA POWIETRZA W UCHU.
metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

 

UCHO WEWNĘTRZNE – WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ UCHA.
JEST 
JEDNYM Z ELEMENTÓW (RECEPTOREM) ZMYSŁU RÓWNOWAGI I ZMYSŁU SŁUCHU.
BUDOWA
SKŁADA SIĘ Z:
PRZEDSIONKA WYPEŁNIONEGO PŁYNEM, PROWADZI DO NIEGO OKIENKO OWALNE. JEGO FUNKCJA TO ODBIERANIE DRGAŃ MECHANICZNYCH, WZBUDZANIE DRGAŃ CZĄSTECZEK MECHANICZNYCH.
ŚLIMAKA – ZWINIĘTY KANAŁ ZAWIERAJĄCY WŁAŚCIWY NARZĄD SŁUCHU. JEGO FUNKCJA TO ODBIERANIE DRGAŃ CIECZY I WZBUDZANIE IMPULSÓW NERWOWYCH, KTÓRE NERWEM SŁUCHOWYM BIEGNĄ DO OŚRODKA SŁUCHU.
KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH – BŁĘDNIK BŁONIASTY, WYPEŁNIONY PŁYNEM I ZAWIERAJĄCY ZIARENKA WĘGLANU WAPNIA – OTOLITY. JEST TO NARZĄD RÓWNOWAGI. JEGO FUNKCJA TO INFORMOWANIE O POŁOŻENIU CIAŁA W PRZESTRZENI.
RUCHY GŁOWY POWODUJĄ PRZEMIESZCZANIE SIĘ PŁYNU I SUBSTANCJI GALARETOWATEJ APARATU PRZEDSIONKOWEGO, CO WYWOŁUJE POBUDZENIE KOMÓREK ZMYSŁOWYCH. POWSTAJĄ IMPULSY NERWOWE PRZEKAZYWANE NERWEM RÓWNOWAGI DO MÓZGU, GDZIE SĄ ANALIZOWANE.”
metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Poznaliście budowę ucha teraz przyszedł czas na zapoznanie Was z metodami wyrównania ciśnienia ucha środkowego.

Pamiętaj wyrównywanie ciśnienia podczas nurkowania zaczynamy już od powierzchni wody, pierwsze metry pod wodą ze względu na znaczne różnice ciśnień wymagają częstszego wyrównania ciśnienia niż na większych głębokościach. Z tego względu tak ważne jest wyrobienie u nurka nawyku i potrzeby wyrównywania ciśnienia.

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Bez względu na wybrana technikę pamiętaj że należy wyrównywać ciśnienie, gdy tylko poczujemy lekki nacisk na bębenek ucha zewnętrznego, gdy czujemy ból to znaczy że jesteśmy już za głęboko! Nie należy wtedy na siłe wyrównywać ciśnienia, należy się wynurzyć, do głębokości ustąpienia bólu i tam należy sie zatrzymać i wyrównać ciśnienie i dopiero po tym rozpocząć dalsze zanurzenie.

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Valsalva metoda opisał tą technikę w XVIII wieku.
Podstawowa najłatwiejsza metoda wyrównywania ciśnienia. Dlatego też najczęściej używana.
Nabieramy powietrze w płuca, zaciskamy palcami płatki nosa i staramy się je wydmuchać nosem.
Policzki i usta pozostają przy tym ściśnięte nie wypuszczamy powietrza ustami. Dmuchamy w nos tak długo, aż poczujemy wypełnienie sie ucha klasycznym kliknięciem.

Frenzel’a metoda
W tej metodzie zaciskamy gardło. Jednocześnie zaciskamy palcami płatki nosa, język przyciskamy do tylnej części podniebienia. Jednocześnie przełykamy ślinę to powoduje podniesienie sie jabłka adama i podniesienie cieśnienia w uchu środkowym.
Metoda wymyślona przez Hermana Frenzel’a, pilota Luftwaffe w okresie 2 woja światowa.

Toynbee’a metoda
Trudna technika polega na przełykaniu śliny przy równoczesnym zaciskaniu palcami nosa.
Mięśnie w gardle uruchomione poprzez przełykanie powodują otwarcie się trąbki Eustachiusza i wyrównanie ciśnień.

Lowry’a metoda
Jest to połączenie wszystkich technik, polegające na jednoczesnym zaciskaniu palcami nosa, przełykaniu śliny i „przedmuchiwaniu”. Trudny do opanowania.

metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe

Wszystkie metody wyrównania ciśnienia ucho środkowe prowadzą do jednego celu- umożliwienia nam nurkowania, która metoda okaże się dla ciebie najlepsza, jest kwestia indywidualną uwarunkowaną cechami osobowymi, oraz indywidualnymi zdolnościami adaptacyjnymi.

Jeżeli żadna z wyżej wymienianych metod wyrównania ciśnienia nie prowadzi u Ciebie do celu.

Może to być spowodowane następującymi czynnikami:
* nieprawidłową budową anatomiczną ucha
* zmianami chorobowymi trąbki słuchowej
* niedrożnością trąbki słuchowej
* niedrożnością przewodu słuchowego zewnętrznego

Jeżeli występuje u Ciebie któryś z powyższych czynników, może być koniecznym skontaktowanie sie z specjalistą laryngologiem.