CPROX1st AED Administrator

CPROX1st AED jest to kurs krażeniowo-oddechowej reanimacji, podawania tlenu, pierwszej pomocy i AED połączonych w jeden program. Jest on zaprojektowany do nauczenia prawidłowych technik bezpiecznego udzielania CPR, O2, prawidłowo wykonanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED w sytuacjach niebezpiecznych.

Kursanci po ukończeniu specjalizacji będą wykwalifikowani do:

 1. Rozpoznanie i ocena niebezpiecznej sytuacji i stanu ofiary.

 2. Znajomości sposobu powiadomienia służb ratowniczych.

 3. Przeprowadzenia CPR dla jednej (1) osoby, udzielenia prawidłowej pierwszej pomocy dla

nieoddychającej lub zranionej osoby i podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.

 1. Prawidłowego użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Podczas tego kursu następujące tematy zostaną omówione CPROX1st AED

 1. Co to jest CPROX1st AED?

 2. Zagrożenia O2

 3. Kiedy podajemy O2

 4. O2 dla nieoddychającej ofiary.

 5. Jak podać O2 poprzez usto-nosową maskę podczas prowadzenia CPR.

 6. O2 dla oddychające ofiary

 7. Maski nie rebreatherowe.

 8. Wymagania maski z zaworem.

III.     Rodzaje butli/automatów nitroksowych.

 1. O2 bezpieczeństwo i obsługa.

 2. Definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).

 1. Prowadzenie CPR

 2. Zabezpieczenie ratownika.

 3. Oszacowanie sytuacji i ofiar – powiadomienie służb ratowniczych.

III.     ABC.

 1. Udrożnienie dróg oddechowych.

 2. Reguła 2-jek.

 3. Kontynuacja CPR tak długo jak to jest potrzebne.

 4. Definicja pierwszej pomocy.

 5. Kiedy i jak długo pierwsza pomoc musi być udzielana

 6. Oszacowanie obrażeń i stanu ofiar.

 7. Oszacowanie “ Sześciu podstawowych”

 8. Oddychanie (brak) = CPR

 9. Krwawienie = Ucisk

III.     Złamanie = Unieruchomienie

 1. Oparzenie = Zimna woda

 2. Ukąszenie = Opatrzenie

 3. Uderzenie = Czuwanie

 4. Opis Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED)

      Kiedy używać

      Jak używać

     AED Utrzymanie i konserwacja

     Upewnienie się, że AED jest naładowany i gotowy do użycia

.      Zagrożenia O2

 1. Konfiguracja i użycie butli O2.

 2. Użycie różnego rodzaju masek

 3. Przeprowadzenie CPR na manekinie

 4. ABC

 5. Reguła 2-jek

 6. Pierwsza pomoc – udzielenie pomocy dla każdego z symulowanych “ Sześciu podstawowych”

 7. Unieruchomienie stawów

 8. Opatrzenie miejsca zranienia

 9. Schłodzenie bieżącą wodą

Do ukończenia kursu, kursanci muszą:

 1. Zademonstrowanie zrozumienia podawania tlenu, pierwszej pomocy, CPR i użycia AED.

 2. Rozpoznanie i ocena niebezpiecznej sytuacji.

 3. Wiedzieć jak zaalarmować służby ratownicze.

 4. Potrafić przeprowadzić CPR, użyć urządzenia AED i podać O2 dla oddychającej lub

nieoddychającej osoby.

 1. Przeprowadzić pierwszą pomoc dla dwóch symulowanych zranień.

Uwaga: Uprawnienia są ważne przez (2) lata i muszą być odnawiane.

CENA KURSU 490zł z certyfikatem 

W SPRAWIE KURSU ZADZWOŃ DO NAS
tel. kont. +48508477622