CPROX Administrator

Jest to kurs krażeniowo-oddechowej reanimacji i podawania tlenu połączonych w jeden program.

Jest on zaprojektowany do nauczenia bezpiecznego stosowania prawidłowych technik CPR i podawania O2 w sytuacjach awaryjnych.

Kursanci po ukończeniu CpRox Administrator będą wykwalifikowani do:

 1. Oceny ofiary.

 2. Przeprowadzenia CPR dla jednej (1) osoby.

 3. Podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.

Podczas kursu CpRox Administrator nauczą sie prawidłowo:

 1. Zagrożenia O2

 2. Ustawienie i użycie butli O2

 3. Użycie różnych rodzajów oznaczeń

 4. Przeprowadzenie CPR na manekinie

 5. ABC

 6. Reguła 2-jek

 7. O2 jeśli potrzebny

Podczas kursu CPROX  zostaną omówione

 1. Co to jest CPROX?

 2. Zagrożenia O2

 3. Kiedy należy podać O2

 4. O2 dla nieoddychającej ofiary.

 5. Jak podawać O2 poprzez usto-nosową maskę podczas przeprowadzenia CPR.

 6. O2 dla oddychającej ofiary

 7. Maski nie rebreatherowe.

 8. Wymagania maski z zaworem.

III.     Rodzaje butli/automatów nitoksowych.

 1. O2 bezpieczeństwo i obsługa.

  1. Definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).

  2. Przeprowadzenie CPR

  3. Zabezpieczenie własnej osoby.

  4. Oszacowanie sytuacji i ofiar – powiadomienie służb ratowniczych.

  III.     ABC.

  1. Udrożnienie dróg oddechowych.

  2. Reguła 2-jek.

  3. Kontynuacja CPR tak długo jak to jest potrzebne.

  Do ukończenia kursu, kursanci muszą:

  1. Zademonstrowanie zrozumienia podawania tlenu i CPR.

  2. Rozpoznanie i ocena niebezpiecznej sytuacji.

  3. Wiedzieć jak zaalarmować służby ratownicze.

  4. Być zdolnym do przeprowadzenia CPR i podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.

  CENA KURSU 290zł z certyfikatem 

  Uwaga: Uprawnienia są ważne przez (2) lata i muszą być odnawiane.

W SPRAWIE KURSU ZADZWOŃ DO NAS 
tel. kont. +48508477622