CPR1st Administrator

CPR1st  jest to kurs krażeniowo-oddechowej reanimacji i podawania tlenu połączonych w jeden program.

Zaprojektowany do nauczenia bezpiecznego stosowania prawidłowych technik CPR i oceny oraz udzielenia poprawnej pierwszej pomocy rannym.

Kursanci po ukończeniu KURSU CPR1st będą wykwalifikowani do:

 1. Rozpoznania i oceny obrażeń ofiary.

 2. Znajomości sposobu powiadomienia służb ratowniczych.

 3. Być zdolnym do przeprowadzenia dla jednej (1) osoby CPR i prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy dla nieoddychającej lub rannej osoby.

Podczas szkolenia pierwszej pomocy CPR1st nauczysz sie następujących czynności 

 1. Przeprowadzenie CPR na manekinie

 2. Reguła 2-jek

 3. Pierwsza pomoc – udzielenie pomocy dla każdego z symulowanych “ Sześciu podstawowych”

obrażeń

 1. Unieruchomienie stawów

Założenie opatrunku na zranione miejsce

 1. Ochłodzenie obszaru zranienia bieżącą wodą

 1. Zdefiniowanie reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).

 2. Jak przeprowadzić CPR

 3. Oszacowanie sytuacji i ofiar – powiadomienie służb ratowniczych.

 4. ABC

 5. Udrożnienie dróg oddechowych

 6. Reguła 2-jek

 1. Kontynuacja CPR tak długo jak to jest potrzebne

 2. Definicja pierwszej pomocy.

 3. Kiedy i jak długo pierwsza pomoc musi być udzielana

 4. Oszacowanie obrażeń i stanu ofiar.

 5. Oszacowanie “ Sześciu podstawowych”

 6. Oddychanie (brak) = CPR

 7. Krwawienie = Ucisk

III.     Złamanie = Unieruchomienie

 1. Oparzenie = Zimna woda

 2. Ukąszenie = Opatrzenie

 3. Uderzenie = Czuwanie

Do ukończenia kursu, kursanci muszą:

 1. Zademonstrowanie zrozumienia pierwszej pomocy i CPR.

 2. Rozpoznanie i ocena niebezpiecznej sytuacji.

 3. Wiedzieć jak zaalarmować służby ratownicze.

Uwaga: Uprawnienia są ważne przez (2) lata i muszą być odnawiane.

CENA KURSU 390zł z certfikatem 

W SPRAWIE KURSU SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
tel. kont. +48508477622